Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Ang Patakaran sa Pagbalik, Pagsauli at Palitan

Kami ay nagsusumikap para sa 100% kaluguran ng kostumer, kung kaya't kami ay nagbibigay sa iyo ng oportunidad na isauli ang anumang produktong binili mula sa amin para sa store kredit, pagsasauli ng bayad, o pagpapalit ng produkto.

Kung ikaw ay hindi masaya sa iyong order, kontakin ang suportang koponan (support team) sa loob ng tatlong araw (3 business days) ng paghatid. Bibigyan ka namin ng isang return shipping quote, at sasabihan ng anumang naaangkop na pagkalugi sa merkado (market loss). Pagkatapos ng iyong otorisasyon, aming ilalabas ang iyong return label, at sa oras na ang produkto ay naibalik na sa amin, tayo ay magpapatuloy sa pagpapalabas ng store kredit, pagsasauli ng bayad, o pagpapalit ng produkto gaya ng napagkasunduan.

Ang lahat ng aytem ay dapat na nasa orihinal na pagpapakete at nasa orihinal na kondisyon. Nagtataglay kami ng karapatan na tanggihan ang anumang ibinalik na produkto na hindi rasonableng natutugunan ang mga kondisyong ito. Ang anumang mga kabayarang singilin sa orihinal na order ay hindi na magagawang isauli. Ikaw ay responsable para sa pagbabayad ng return shipping & insurance costs, pati na rin ang anumang pagkalugi sa merkado (market loss). Inaako mo ang pananagutan para sa pagkalugi o mga pinsala sa iyong mga ibinalik na aytem kung pipiliin mong ipadala ang iyong package sa pamamagitan ng isang alternatibong pamamaraan at/o hindi nakaseguro. Ang mga hindi naaprubahang produktong ibinalik ay maaaring tanggihan at ibalik sa nagpadala. Ang mga isinauling bayad (refunds) sa isang credit card o sa pamamagitan ng Paypal ay sisingilin ng 4% restocking fee. Tinataglay namin ang karapatan na mag-isyu ng isang pagsasauli ng bayad (refund) kung walang naaangkop na kapalit na maibibigay.