Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Ikaw ba ay isang akreditong mamumuhunan na may mataas na netong halaga? Maging kwalipikado sa aming Ehekutibong Serbisyo at magtrabaho kasama ang isang nakatataas na tagapangasiwa (senior executive) na nakakaintindi ng iyong negosyo.

Kami ay nagkakaloob ng pinakamataas na serbisyo sa lahat ng mga tagapamili hindi alintana ang laki ng order. May mga oportunidad na katangi-tanging magagamit para sa mga naglalaan ng makabuluhang halaga ng puhunan sa ginto, bulyong pilak at iba pang mahahalagang metal.

Mayroon kaming pinahusay na daan ng pakikitungo sa pagtatrabaho kasama ang mga kuwalipikadong mamumuhunan. Sila ay itinatalaga na makatrabaho ang isang nakatataas na pang-negosyong tagapangasiwa na siyang bubuo ng pagkaunawa sa iyong mga layunin. Ang aming tagapangasiwa (executive) ay tutulong sa pagkakaloob ng ginawang pansariling impormasyon upang ikaw ay makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon na may pagtitiwala.

Makipag-ugnayan na ngayon at masiyahan sa isang dedikadong tagapangasiwa ng account (account executive), makapag-akses sa mga kaalaman ng merkado, makapag-pamahagi ng iyong mga asset sa pamamagitan ng na-odit na imbakan at makinabang sa may kinakatigang akses sa bihira at mataas na oportunidad na mga produkto.

Para maging kwalipikado, ang mga indibiduwal o entidad ay dapat na kumita ng higit sa200000kada taon o mayroong netong halaga o kontrol assets na humihigit sa 1000000.