Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Siyasatin ang marami naming mga paraan sa pagbabayad

Ipadala ang iyong bayad sa loob ng 3 araw na kami ay may pasok para maging ganap ang mga obligasyon mo sa iyong order. *Ang diskwento sa cash na bayad ay kasama na sa mga presyo ng produkto na ipinapakita sa aming website.Kredit Kard

Umorder ng Pinakamababang Halaga (Minimum)
Limit ng Order
Oras ng Paglinaw
Walang Cash na Diskuwento*
-
9500
1 Araw

Ang pagbabayad gamit ang kredit kard ay maaaring mangailangan ng balidong photo ID at katugmang beripikasyon ng address. (Kokontakin ka namin kung kinakailangan).

Tumatanggap kami ng Visa & MasterCard na suportado ng VBV/3ds Security, pati na rin ang American Express. Ang iyong Visa o MasterCard ay dapat na VBV (Verified by Visa) o awtentikado ng MasterCard SecureCode, at naaayon sa mga pangangailangan sa awtentikasyon, ang address ng pagpapadalahan (shipping address) ay dapat na tugma sa kumpirmadong address sa iyong credit card account. Sa kasamaang palad, ang aming sistema ay hindi sumusuporta sa mga pre-paid credit card o kahit mga gift card.

Ang iyong mga limitasyon sa normal na transaksyon ng credit card ay siyang ipatutupad. Ang mga singilin sa kombersyon (conversion charges) ay maaaring ipataw ng iyong tagapagkaloob-serbisyo ng credit card.

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga isyu sa opsyon na ito, o kung hindi mo ito magamit sa checkout, subukan ang Paypal bilang alternatibo.PayPal

Umorder ng Pinakamababang Halaga (Minimum)
Limitasyon ng Order
Oras ng Paglinaw
Walang Cash na Diskuwento*
-
10000
2+ Araw

Magagamit lamang sa USD at EUR. Kung hindi mo nakikita ang Paypal sa checkout, subukan ang credit card bilang isang alternatibo.

Kontakin ang PayPal upang matiyak na ang iyong adres ay nakumpirma at ang iyong pagbabayad ay karapat-dapat. Hindi karapat-dapat o Bahagya lang na Karapat-dapat na pagbabayad ay otomatikong mai-sasauli ang iyong bayad, na magreresulta sa pagkansela ng iyong order. Ang aming address sa pagbabayad ay: pagbayad@silvergoldbull.com. Sa panahon ng checkout, piliin ang Paypal at ikaw ay madidirekta sa Paypal upang makumpleto ang pagbabayad.Wire Transfer

Umorder ng Pinakamababang Halaga (Minimum)
Limitasyon ng Order
Oras ng Paglinaw
Diskwento sa Cash*
1000
no limit
1 Araw
4%

I-tsek ang iyong kumpirmasyon ng order na email (order confirmation email) para sa link sa aming mga tagubilin ng wire (wire instructions). Mangyaring beripikahin ang impormasyon na inilagay upang masiguro na walang mga paglihis o mga nakaligtaan sa mga tagubilin.

Magagamit lamang sa mga uri ng pera na EUR, GBP, at USD. Ang kabayaran ay kalimitang natatanggap ng aming opisina sa loob ng 3-5 araw na may pasok (business days) pagkatapos ng pagsusumite ng bayad.Bitcoin and other Cryptocurrencies

Umorder ng Pinakamababang Halaga (Minimum)
Limitasyon ng Order
Oras ng Paglinaw
Diskwento sa Cash*
-
-
2 Araw
4%

We accept the following cryptocurrencies:

Cryptocurrency orders typically clear instantly after they are completed, and move directly to our shipping queue. We occasionally manually review transactions, and these transactions are subject to a delayed clearing time.