Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa

Mga Katanungan at Kasagutan

Pwede ko bang ikansela ang aking order?

Pagkatapos na ang sistema namin ay nakagawa na ng numero ng order, ang lahat ng presyo ay nakasarado na at nakasasaklaw. Ito ay sumasakop maging ikaw ay bumibili sa amin o kaya ay nagbebenta sa amin. Ang hindi pagkukumpleto ng order ay hahantong sa pagka-likida, at ang pagkalugi sa merkado ay susuriin ayon sa ating Tuntunin ng Pagbebenta. Ang mga panghinaharap na oder ay hindi tatanggapin hangga't ang lahat ng bayarin ng pagkalugi sa merkado ay nabayaran na ng buo.


Ang pagkawala ng kinang, mga gasgas o mga yupi ay nakakaapekto ba sa halaga ng aking bullion? Kailangan ko bang linisan ito?

Huwag kailanman linisin ang bullion kung ikaw ay hindi sigurado sa halaga nito. Ang pagkawala ng kinang ay natural na reaksyon lamang sa oksiheno at asupre na nasa bullion mismo. Ang mga dungis katulad ng pagkawala ng kinang, mga gasgas, mga yupi at kulay gatas na batik ay kadalasang sanhi ng minting na proseso o sa panahon ng paghahawak nito, at karaniwang nakikita sa mga hindi umiikot na kondisyon ng mint ng mga barya, wafer at baretang pilak at ginto. Ang kahit sinumang marangal na mangangalakal ay alam na ang mga dungis na ito ay hindi nakakaapekto sa halaga ng bullion, sa kadahilanang ang halaga ng bullion ay naka-base sa timbang at kadalisayan ng metal.


Ano ang gagawin ko kung ang aking padala ay napinsala?

Tignan ang seksyon tungkol sa Mga Padalang Napinsala sa aming Tuntunin ng Pagbebenta (Damaged Shipments in our Terms of Sale) para sa mga tagubilin at detalye. Sa oras na ang padalang napinsala ay naibalik sa amin, ipadadala naming muli ang iyong order. Kung kailan posible, ang pagpapadalang muli ay gagawin gamit ang ibang tagapagdala (different carrier) upang maiwasan ang posibleng pag-ulit ng nasabing isyu.


Ano ang cash na diskwento?

Ang cash na diskwento ay nag-aaplay sa lahat ng pamamaraan ng pagbabayad maliban sa Kredit Kard at Paypal. Ang diskwentong ito ay naisagawa na sa pagpepresyo ng produkto ayon sa nakalista sa website, kaya kung ikaw ay nagbabayad sa pamamagitan ng Kredit Kard o Paypal, makikita mo na ang diperensya ng presyong naka-base sa porsyento ay idinagdag sa kabuuan ng iyong order.


Kailan ko maaasahan na maipapadala ang aking order?

Ang iyong order ay mai-iskedyul sa pag-iimpake at pagpapadala base sa petsa kung kailan ang iyong kabayaran ay natanggap, ayon sa klase ng pagbabayad at mga oras ng paglilinaw, at alin mang mga eksepsyon sa produkto na napag-alaman sa oras na ang iyong order ay nailagay. Paki-rebyu ang mga email ng kumpirmasyon para sa mga may kinalamang detalye. Kung ang klase ng pagbabayad ay may mahabang oras ng paglilinaw, ang pagpapadala ay maaantala hanggang ang oras ng paglilinaw ay makumpleto. Bisitahin ang aming pahina ng pagbabayad para sa mga oras ng paglilinaw. Kung mayroon kang mga nalalabing order na nasa pending na istatus, ang pagpapadala ay maaantala para sa mga nabayaran ng order ayon sa aming mga Termino ng Pagbebenta (Terms of Sale). Ang mas malalaking order ay tataryahin sa pagbiyahe para sa mga restriksyon sa seguridad, seguro at timbang. Ikaw ay padadalahan ng katangi-tanging numero ng pagsusubaybay (tracking number) para sa kada pakete. Hindi sigurado kung ikaw ay nandyan sa oras ng paghahatid? Kontakin kami para mai-skedyul ang iyong pagpapadala alinsunod sa iyo.


Bakit hindi mo tinatanggap ang aking credit card?

Para sa seguridad, ang aming sistema ay sumusuporta lamang sa mga credit card na nai-set up ng Visa at MasterCard SecureCode. Kung ikaw ay nakakaranas ng mga isyu, aming iminumungkahi na iyong subukan ang Paypal bilang ang iyong opsyon sa pagbabayad gamit ang credit card.


Kinukuha mo ba ng seguro ang iyong mga padala?

Kada pakete na aming ipinapadala ay naka-seguro, nasusubaybayan at nangangailangan ng lagda sa oras na ito ay maihatid. Ang mga pakete ay aming iniingatan, at walang mga indikasyon tungkol sa kargamento o etiketa ng mga nilalaman. Kami ay gumagamit ng mga sagisag (pseudonyms) sa balik na adres (return address) para mabigyan ng karagdagang seguridad sa pagbiyahe, nang sa ganoon ay hindi mapag-alaman ang uri ng mga kalakal na nasa pakete.


Nabayaran ko na ang aking order. Bakit ang aking account ay naka-pending pa rin?

Paki-hayaan ang 24-48 oras para sa iyong kabayaran na maproseso sa bangko at sa aming sistema. Sa oras na ang iyong kabayaran ay nai-aplay na sa iyong account, ikaw ay makakatanggap ng email ng kumpirmasyon. Kung ang iyong account ay hindi pa rin napunta sa istado ng pagpoproseso sa loob ng 2 araw, o kaya'y hindi ka pa nakatanggap ng email ng kumpirmasyon ng pagbabayad, paki-kontak kami.


Bakit kailangan kong mag-hintay upang mai-liwanag ang aking pagbabayad?

Dahil sa mataas na antas ng pandaraya sa ating industriya, kami ay nangangailangan ng higit pang panahon para sa bangko na makumpirma ang pagka-lehitimo ng mga pondo. Ang paglinaw ng kabayaran ay nagsisimula sa petsa kung kailan namin natanggap ang mga pondo at ang istraktura ng oras ay nagkakaiba base sa paraan ng pagbabayad at sa bansang tinitirahan. Paki-bisita ang aming pahina ng Pagbabayad (Payment page) para sa karagdagang impormasyon tungkol sa paglinaw ng kabayaran.