Print Logo
Ikaw ay gumagamit ng lumang browser na hindi namin lubos na masuportahan. Ang iyong karanasan sa aming site ay malamang na mababa sa mainam gawa ng aming pokus sa pagganap, sekuridad at pagkamaaasahan. Ikonsidera ang pag-upgrade ng iyong browser kung ikaw ay mayroong mga problema sa paggamit ng aming site. Matuto nang Higit pa
Nasa stock
Deskripsyon

This special Brilliant Uncirculated Proof Debt & Death round is directly from Chris Duane's personal collection. Ang harapang mukha ng bilugan ay mayroong satin BU na pagkakayari, habang ang likurang mukha ay mayroong proof na pagkakatapos (proof finish).

Ito ang pang-limang disenyo ng barya ng Silver Bullet Silver Shield, na humahamon sa disenyo ng Agilang Pilak ng Amerika na barya.

Heto ang masasabi ng may-akda ng barya na si Chris Duane tungkol sa disenyo ng barya at kahulugan nito:

"The all-seeing eye is a long used symbol of the elite to spread the idea that they are all-seeing and therefore all-powerful. Ang mata na nakakakita ng lahat ay ginamit sa ating perang papel na dolyar at kahit sa Kabuuang Pang-impormasyong Kamalayan na programa ng DARPA (DARPA's Total Informational Awareness program) na siyang ama ng Prismang Iskandalo (Prism Scandal) na isiniwalat ni Ed Snowden. Ang simbolong ito ay ang lakas at taga-gana ng elitistang pagsasabwatan sa Ganap na Espektrong Pangingibabaw (Full Spectrum Dominance).

Hindi na natin kailangan na sila ay katakutan sa pagmamaliit sa atin. Kailangan nilang matakot sa atin sa pagtitingala natin sa kanila at paglayo mula sa ilalim ng kanilang piramide na siya nating itinataas.

Sa Warbird, ang Kalbong Agila (Bald Eagle) ay pinalitan ng isang pang maninila (predator), ang nababagay na pinangalanan na Predator Drone. Tayo ay naging masyadong nahiwalay mula sa riyalidad ng ating mga aksyon sa puntong hindi na natin kinailangan na magpadala ng mga tao sa mga nasyong kumukontra sa ating Pagkakautang at Kamatayan (Debt and Death) na paraan ng pamumuhay.

Ang mga balahibo ng Warbird ay kinakatawan ng lubos na hindi kapani-paniwala, tilamsik ng dugo, pagpapait (sculpting) na nilikha ng kilalang babeng eskultor na si Heidi Wastweet. Itong kagilas-gilas na pagpapalabas ng tunay na dugo na idinanak ng Imperyo ng Pagkakautang at Kamatayan ay minarkahan pa ng kanyang mga inisyal na HW na nasa kaliwa ng Panangga (Shield).

Ang Panangga ay kumakatawan sa makabayang propaganda na itinatago nitong Imperyo ng Pagkakautang at Kamatayan (Debt and Death). Ang mga tao ay dapat na maniwala na sila ay may ginagawang maganda at binibigyan ng mga kuwento na magagamit sa kanilang mga isip upang bigyang katwiran ang kanilang aktibo o pasibong pakikilahok sa Imperyo ng Pagkakautang at Kamatayan na ito. Ito ay nagpapayapa sa anumang bahid ng pagkakasala na maaaring mayroon sila pagdating sa rasyonalisasyon. Sa oras na ito ay hindi epektibo, maaari kang simpleng uminom ng droga upang mawala ang depresyon ng kamalayang disonansya (cognitive dissonance depression).

Ang baner na Divide and Conquer ay pinapalitan ang E Pluribus Unum ng Agilang Pilak ng Amerika. Bagaman tayo ay sinasabihan na tayo ay isang nasyon na itinatag mula sa marami patungo sa pagiging isa, ang katotohanan ay ang tunay na kapangyarihan ay nalilikha sa paghahati at paglulupig ng mga tao. Tayo ay mas marami pang nalalaman kaysa sa karaniwang Iraqi kumpara sa anumang pinansyal na nakakasira sa isipan o mga lider ng politika na ating pinagsasakripisyuhan at kung kanino tayo ay pumapatay.

Sa ilalim ng Panangga (Shield), ay ang tunay na layunin ng ating imperyo na nagkakalat ng mga kadena ng pagkakautang para sa mga pumapayag at mga pana ng kamatayan para sa mga tumatalikod dito.

Ito ang pangatlong beses na ang 5 pana ay nagamit sa Silver Bullet Silver Shield na Serye. Ito ay unang ginamit sa Pagkakautang at Kamatayan (Debt and Death) na barya na siyang nagsimula ng serye, kung saan ang kresto ng pagbabangkong kayamanan ng Rothschild ay isiniwalat para sa pagkakautang at kamatayan na kanilang pinagkakatiwalaan. "Let me control the money supply and I care not who sits on the throne." Baron Rothschild

Ang 5 pana ay ginamit sa Aliping Reyna (Slave Queen) kung saan ang tunay na kapangyarihan ng Rothschild ay nasa likod ng Imperyo ng Britanya.

Ngayon naman ang 5 pana ay kumakatawan sa inutang ng Rothschild na Reserbang Pederal (Federal Reserve) na siyang nagpapalakas sa Imperyo ng Pagkakautang at Kamatayan (Debt and Death) ng Amerika.

Ang 47 bala ay kumakatawan sa atomikong numero ng pilak at ang panangga ay binago upang makapagdagdag ng isa pang makapangyarihang konsepto ng Trivium.

Ang Trivium ay ang pangalawang baryang ginawa sa serye at ang unang positibong barya sa serye. Ang Trivium ang bumasag sa dalawang hakbang, ang input at output, ang aliping isipan na proseso ng ating indoktrinasyon.

Ang Trivium ay gumagamit ng Gramatika upang bigyang-kahulugan ang mga salita, simbolo o ideya.

Ang lohika ay nagbibigay sa indibiduwal ng lakas upang makapagtanong gaya ng kung bakit sila ay hinahainan ng ganitong impormasyon? Sa kung kanino ito ay nagbibigay ng benepisyo? At ano ang malamang na kahihinatnan ng kanilang naoobserbahan?

Sa pangwakas, ang Retorika ay ang abilidad na ipadala ang kanilang lohika sa iba at ang abilidad na ipagtanggol o amyendahan ang kanilang mga konklusyon.

Ang Trivium ay kinakatawan ng mga tambilugan (ellipses) na nabuo sa orihinal na baryang Trivium at ang tatlong simbolo na nasa tuktok ng Panangga (Shield).

Ang Susi (Key) ay kumakatawan sa abilidad na gumamit ng gramatika upang pakawalan ang kahulugan ng kung ano ang iyong naoobserbahan.

Ang Palaso ay kumakatawan sa Lohika. Sa matematika, ang palaso ay ginagamit upang ipahiwatig kung...tapos kasunod ay mga senaryo.

The 5 exploding lines represent Rhetoric and the ability to speak out about your conclusions."

Ang bilugang ito ay nasa isang itim, bagong kahon na mayroong isang pagpapatunay na sertipiko at isang kapsula ng barya.

Mga espesipikasyon
4056
US
Silver Shield
Brilliant uncirculated/Nagamit Na
999
US
Nagkakalat ng Pagkakautang at Kamatayan (Spreading Debt and Death) - Representasyon ng Agila na gawa sa panangga, ugong ng propaganda, tilamsik ng dugo, humahawak sa pana ng kamatayan at kadena - Hatiin at Lupigin - Matang nakikita ang lahat.
1 oz - .999 Pinong Ag - Makinig sa Lahat - Sumunod sa Kawalan - Panangga - 2013 - disenyo ng 47 mga bala - Pilak - Bala - Pilak - Panangga - Sa Mga Problema ng Kolektor - Isang Sadyang Solusyon - Trivium na simbolo - Susi - Pana - 5 sumasabog na linya
39
2013
Harap na mukha na gawa ni Heidi Wastweet
1.0000

SKU

4056

Bansa

US

Gumawa

Silver Shield

Kondisyon

Brilliant uncirculated/Nagamit Na

Kalinisan

999

Pinagmulan

US

Harap na Mukha

Nagkakalat ng Pagkakautang at Kamatayan (Spreading Debt and Death) - Representasyon ng Agila na gawa sa panangga, ugong ng propaganda, tilamsik ng dugo, humahawak sa pana ng kamatayan at kadena - Hatiin at Lupigin - Matang nakikita ang lahat.

Likurang Mukha

1 oz - .999 Pinong Ag - Makinig sa Lahat - Sumunod sa Kawalan - Panangga - 2013 - disenyo ng 47 mga bala - Pilak - Bala - Pilak - Panangga - Sa Mga Problema ng Kolektor - Isang Sadyang Solusyon - Trivium na simbolo - Susi - Pana - 5 sumasabog na linya

Dyametro (mm)

39

Taon

2013

Nag-disenyo

Harap na mukha na gawa ni Heidi Wastweet

Timbang ng metal (ozt)

1.0000
Mga Rebyu